210 9231052


ΚΑΦΑΣΩΤΑ

Καφασωτό Πηχάκι 180(υψ.) x 100cm

Καφασωτό Πηχάκι 180(υψ.) x 100cm
  Το καφασωτό Πηχάκι αποτελείται από Πηχάκι 1,2 x 3εκ. και Πλαίσιο 4,5 x...

Τιμή: 68,00 €

—————

Καφασωτο Διαγώνιο 180x180εκ. (μάτι 3,5x3,5)

Καφασωτο Διαγώνιο 180x180εκ. (μάτι 3,5x3,5)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 105,00 €

Καφασωτό Διαγώνιο 120x180εκ. (μάτι 3,5x3,5)

Καφασωτό Διαγώνιο 120x180εκ.  (μάτι 3,5x3,5)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm.  διαστ. 120 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 76,00 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 90 x 180 εκ. (μάτι 3,5x3,5)

Καφασωτό Διαγώνιο 90 x 180 εκ. (μάτι 3,5x3,5)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 90 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι (άνοιγμα)...

Τιμή: 60,00 €

Καφασωτό Διαγώνιο 60 x 180 εκ. (μάτι 3,5x3,5)

Καφασωτό Διαγώνιο 60 x 180 εκ. (μάτι 3,5x3,5)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 60 x 180 εκ. με  πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 46,50 €

—————

Καφασωτο Διαγώνιο Αψίδα 180x180 εκ. (μάτι 3,5x3,5)

Καφασωτο Διαγώνιο Αψίδα 180x180 εκ. (μάτι 3,5x3,5)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Σε αυτό το...

Τιμή: 113,00 €

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x120 (μάτι 3,5x3,5)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x120 (μάτι 3,5x3,5)
    από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 120(ύψος) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα  από...

Τιμή: 78,50 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 120(ύψ.)x180 (μάτι 3,5x3,5)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 120(ύψ.)x180 (μάτι 3,5x3,5)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 120(ύψος) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Σε...

Τιμή: 78,50 €

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x90 (μάτι 3,5x3,5)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x90 (μάτι 3,5x3,5)
    από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψος) x 90 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 59,50 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 180x180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 180x180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 66,50 €

Καφασωτό Διαγώνιο 120x180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 120x180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 120(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 50,00 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 150x180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 150x180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 150(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 58,00 €

Καφασωτό Διαγώνιο 90 x 180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 90 x 180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 90(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 39,00 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 60 x 180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 60 x 180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 60(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 32,00 €

Καφασωτό Διαγώνιο 40 x 180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 40 x 180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 40(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 24,00 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 76,00 €

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 120(ύψ.)x180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 120(ύψ.)x180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 120(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 57,00 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x120 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x120 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 120 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 56,50 €

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x90 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x90 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 90 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 44,00 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 180x180 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο 180x180 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 55,00 €

—————