210 9231052


ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (εμποτισμένη πεύκη)

Προιόν Τιμή  
Κολώνα 7x7x80 εκ.   3,90 €
Κολώνα 7x7x100 εκ.   4,90 €
Κολώνα 7x7x120 εκ.   5,90 €
Κολώνα 7x7x135 εκ.   6,40 €
Κολώνα 7x7x150 εκ.   6,80 €
Κολώνα 7x7x200 εκ.   9,90 €
Κολώνα 7x7x240 εκ.   11,90 €
Κολώνα 7x7x270 εκ.   12,90 €
Κολώνα 7x7x300 εκ.   13,90 €
Κολώνα 7x7x480 εκ.   23,00 €
Κολώνα 9x9x100 εκ.   7,40 €
Κολώνα 9x9x120 εκ.   8,80 €
Κολώνα 9x9x135 εκ.   9,80 €
Κολώνα 9x9x150 εκ.   10,80 €
Κολώνα 9x9x200 εκ.   14,80 €
Κολώνα 9x9x240 εκ.   17,80 €
Κολώνα 9x9x270 εκ.   19,80 €
Κολώνα 9x9x300 εκ.   21,80 €
Κολώνα Σύνθετη 10x10x200 εκ.   23,70 €
Κολώνα Σύνθετη 10x10x250 εκ.   29,70 €

—————