210 9231052


ΚΑΛΑΜΩΤΕΣ - ΜΠΑΜΠΟΥ (Σκίαση - Ιστοί)

Bamboo Μασίφ 7-12mm 100x300cm

Bamboo Μασίφ 7-12mm 100x300cm
Το καλάμι μπαμπού είναι περισσότερο ξυλοποιημένο από το απλό ελληνικό καλάμι, και ως εκ τούτου...

Τιμή: 25,20 €

—————

Bamboo Μασίφ 7-12 mm 150x300cm

Bamboo Μασίφ 7-12 mm 150x300cm
  Το καλάμι μπαμπού είναι περισσότερο ξυλοποιημένο από το απλό ελληνικό καλάμι, και ως εκ...

Τιμή: 37,50 €

Bamboo Mασίφ 7-12mm 200x300cm

Bamboo Mασίφ 7-12mm 200x300cm
  Το καλάμι μπαμπού είναι περισσότερο ξυλοποιημένο από το απλό ελληνικό καλάμι, και ως εκ...

Τιμή: 50,50 €

—————

Bamboo Μασίφ 7-12mm 250x300cm

Bamboo Μασίφ 7-12mm 250x300cm
Το καλάμι μπαμπού είναι περισσότερο ξυλοποιημένο από το απλό ελληνικό καλάμι, και ως εκ τούτου...

Τιμή: 63,00 €

Bamboo 14-20mm (Περαστό Σύρμα) 100x300cm

Bamboo 14-20mm (Περαστό Σύρμα) 100x300cm
Με περαστό εσωτερικά γαλβανιζέ σύρμα.

Τιμή: 48,00 €

—————

Bamboo 14-20mm (Περαστό Σύρμα) 150x300cm

Bamboo 14-20mm (Περαστό Σύρμα) 150x300cm
Με περαστό εσωτερικά γαλβανιζέ σύρμα

Τιμή: 72,00 €

Bamboo 14-20mm (Περαστό Σύρμα) 200x300cm

Bamboo 14-20mm (Περαστό Σύρμα) 200x300cm
Με περαστό εσωτερικά γαλβανιζέ σύρμα

Τιμή: 96,00 €

—————

Bamboo 14-20mm (Περαστό Σύρμα) 250x300cm

Bamboo 14-20mm (Περαστό Σύρμα) 250x300cm
Με περαστό εσωτερικά γαλβανιζέ σύρμα

Τιμή: 120,00 €

Bamboo 20-25mm (Περαστό Σύρμα) 100x250cm

Bamboo 20-25mm (Περαστό Σύρμα) 100x250cm
  Αυτές οι καλαμωτές αποτελούνται από μπαμπού διπλάσιας διαμέτρου (20-25mm) από εκείνα που...

Τιμή: 48,00 €

—————

Bamboo 20-25mm (Περαστό Σύρμα) 150x250cm

Bamboo 20-25mm (Περαστό Σύρμα) 150x250cm
  Αυτές οι καλαμωτές αποτελούνται από μπαμπού διπλάσιας διαμέτρου (20-25mm) από εκείνα που...

Τιμή: 72,00 €

—————