210 9231052


Τα καφασωτά αποτελούν ένα καλαίσθητο και πρακτικό φυσικό μέσον για διαχωρισμό, σκίαση, οριοθέτηση ή απλώς διακόσμηση του χώρου μας.

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία στον σχεδιασμό τους, κυρίως όμως διακρίνονται από τα κενά τους (μάτι), τα οποία διαμορφώνουν την φωτοσκίαση του χώρου και τελικά τον βαθμό ιδιωτικότητάς του.


ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΦΑΣΩΤΑ

Καφασωτό Από Bamboo Περαστό Σύρμα (16-20mm) Σε Μεταλλικό Πλαίσιο 200(υψ.)x250

Καφασωτό Από Bamboo Περαστό Σύρμα (16-20mm) Σε Μεταλλικό Πλαίσιο 200(υψ.)x250
Μεταλλοκατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα της αρεσκείας...

Τιμή: 160,00 €

—————

Καφασωτό Από Bamboo Περαστό Σύρμα (16-20mm) Σε Μεταλλικό Πλαίσιο 150(υψ.)x250

Καφασωτό Από Bamboo Περαστό Σύρμα (16-20mm) Σε Μεταλλικό Πλαίσιο 150(υψ.)x250
Μεταλλοκατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα της αρεσκείας...

Τιμή: 145,00 €

Καφασωτό Από Bamboo Περαστό Σύρμα (16-20mm) Σε Μεταλλικό Πλαίσιο 100(υψ.)x250

Καφασωτό Από Bamboo Περαστό Σύρμα (16-20mm) Σε Μεταλλικό Πλαίσιο 100(υψ.)x250
Μεταλλοκατασκευή από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα της αρεσκείας...

Τιμή: 130,00 €

—————

Καφασωτό Διαμάντι Lux 180x180 (μάτι 2x2)

Καφασωτό Διαμάντι Lux 180x180 (μάτι 2x2)
από πηχάκι 0,8x2εκ. διαστ. 180 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται και...

Τιμή: 128,00 €

Καφασωτό Διαμάντι Lux 150x180 (μάτι 2x2)

Καφασωτό Διαμάντι Lux 150x180 (μάτι 2x2)
από πηχάκι 0,8x2εκ. διαστ. 150 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται και...

Τιμή: 110,00 €

—————

Καφασωτό Διαμάντι Lux 120x180 (μάτι 2x2)

Καφασωτό Διαμάντι Lux 120x180 (μάτι 2x2)
από πηχάκι 0,8x2εκ. διαστ. 120 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται και...

Τιμή: 96,00 €

Καφασωτό Διαμάντι Lux 90x180 (μάτι 2x2)

Καφασωτό Διαμάντι Lux 90x180 (μάτι 2x2)
από πηχάκι 0,8x2εκ. διαστ. 90 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται και...

Τιμή: 69,00 €

—————

Καφασωτό Διαμάντι Lux 60x180 (μάτι 2x2)

Καφασωτό Διαμάντι Lux 60x180 (μάτι 2x2)
από πηχάκι 0,8x2εκ. διαστ. 60 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται και...

Τιμή: 54,00 €

Καφασωτό Διαμάντι Lux 30x180 (μάτι 2x2)

Καφασωτό Διαμάντι Lux 30x180 (μάτι 2x2)
από πηχάκι 0,8x2εκ. διαστ. 30 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται και...

Τιμή: 42,00 €

—————

Καφασωτό Διαμάντι Αψίδα Lux 180ύψ. x 180 (μάτι 2x2)

Καφασωτό Διαμάντι Αψίδα Lux 180ύψ. x 180 (μάτι 2x2)
  από πηχάκι 0,8χ2 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 137,00 €

Καφασωτό Διαμάντι Αψίδα Lux 180 ύψ. x 90 (μάτι 2x2)

Καφασωτό Διαμάντι Αψίδα Lux 180 ύψ. x 90 (μάτι 2x2)
  από πηχάκι 0,8χ2 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 90 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 83,00 €

—————

Καφασωτό Διαμάντι Αψίδα Lux 180ύψ. x 120 (μάτι 2x2)

Καφασωτό Διαμάντι Αψίδα Lux 180ύψ. x 120 (μάτι 2x2)
  από πηχάκι 0,8χ2 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 120 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 105,00 €

Καφασωτό Διαμάντι Αψίδα Lux 120ύψ. x 180

Καφασωτό Διαμάντι Αψίδα Lux 120ύψ. x 180
από πηχάκι 0,8χ2 cm. διαστ. 120(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται και...

Τιμή: 105,00 €

—————

Καφασωτό Πηχάκι 180(υψ.) x 100

Καφασωτό Πηχάκι 180(υψ.) x 100
  Το καφασωτό Πηχάκι αποτελείται από Πηχάκι 1,2 x 3εκ. και Πλαίσιο 4,5 x...

Τιμή: 54,00 €

Καφασωτό Διαγώνιο 180x180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 180x180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180 x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 82,00 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 150x180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 150x180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 150(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 74,00 €

Καφασωτό Διαγώνιο 120x180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 120x180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 120(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 62,00 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 90 x 180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 90 x 180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 90(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 49,00 €

Καφασωτό Διαγώνιο 60 x 180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 60 x 180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 60(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 39,00 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 40 x 180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο 40 x 180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 40(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 29,00 €

—————