210 9231052


ΞΥΛΙΝΑ ΚΑΦΑΣΩΤΑ

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 120(ύψ.)x180 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 120(ύψ.)x180 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 120(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 59,50 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x120 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x120 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 120 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 59,50 €

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x90 (μάτι 6x6)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x90 (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 90 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Με μάτι...

Τιμή: 44,50 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 180x180 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο 180x180 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 49,50 €

Καφασωτό Διαγώνιο 150x180 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο 150x180 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 150(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 46,50 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 120x180 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο 120x180 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 120(ύψ.) x 180 εκ.  με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 37,50 €

Καφασωτό Διαγώνιο 90 x180 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο 90 x180 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm διαστ. 90(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 29,50 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο 60 x180 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο 60 x180 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 60(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 24,50 €

Καφασωτό Διαγώνιο 40 x180 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο 40 x180 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 40(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 19,50 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x180 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x180 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 64,50 €

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 120(ύψ.)x180 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 120(ύψ.)x180 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 150(ύψ.) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 49,40 €

—————

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x120 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x120 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 120 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 49,40 €

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x90 (μάτι 12x12)

Καφασωτό Διαγώνιο Αψίδα 180(ύψ.)x90 (μάτι 12x12)
  από πηχάκι 1,2χ3 cm. διαστ. 180(ύψ.) x 90 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 39,50 €

—————

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 180x180cm (μάτι 3x3)

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 180x180cm (μάτι 3x3)
  από πηχάκι 1,2 x 3 cm. διαστ. 180 x 180 εκ. χωρίς πλαίσιο. Διατίθεται και στις...

Τιμή: 79,60 €

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 120x180cm (μάτι 3x3)

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 120x180cm (μάτι 3x3)
  από πηχάκι 1,2 x 3 cm. διαστ. 120 x 180 εκ. χωρίς πλαίσιο Διατίθεται και στις...

Τιμή: 54,40 €

—————

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 90x180cm (μάτι 3x3)

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 90x180cm (μάτι 3x3)
Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 90x180cm (μάτι 3x3) από πηχάκι 1,2 x 3 cm. διαστ. 90 x 180 εκ. χωρίς...

Τιμή: 39,50 €

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 60x180cm (μάτι 3x3)

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 60x180cm (μάτι 3x3)
    από πηχάκι 1,2 x 3 cm. διαστ. 60 x 180 εκ. χωρίς πλαίσιο Διατίθεται και στις...

Τιμή: 29,50 €

—————

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 180x180cm (μάτι 6x6)

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 180x180cm (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2 x 3 cm. διαστ. 180 x 180 εκ. χωρίς πλαίσιο Διατίθεται και στις...

Τιμή: 54,50 €

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 150x180cm (μάτι 6x6)

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 150x180cm (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2 x 3 cm. διαστ. 150 x 180 εκ. χωρίς πλαίσιο Διατίθεται και στις...

Τιμή: 44,50 €

—————

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 120x180cm (μάτι 6x6)

Καφασωτό Αναρρίχησης Lux 120x180cm (μάτι 6x6)
  από πηχάκι 1,2 x 3 cm. διαστ. 120 x 180 εκ. χωρίς πλαίσιο Διατίθεται και στις...

Τιμή: 34,50 €

—————