210 9231052


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Βάση Βιδωτή Νο 7 (71x71x750mm)

Βάση Βιδωτή Νο 7 (71x71x750mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 7x7cm. Διαστάσεις 71x71x100mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ. var _gaq =...

Τιμή: 4,80 €

—————

Βάση Βιδωτή Νο 9 (91x91x100mm)

Βάση Βιδωτή Νο 9 (91x91x100mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 9x9cm. Διαστάσεις 91x91x100mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 5,80 €

Βάση Βιδωτή Νο 10 (101x101x150mm)

Βάση Βιδωτή Νο 10 (101x101x150mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 10x10cm. Διαστάσεις 101x101x150mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 6,80 €

—————

Βάση Βιδωτή Νο 12 (121x121x150mm)

Βάση Βιδωτή Νο 12 (121x121x150mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 12x12cm. Διαστάσεις 121x121x150mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 7,80 €

Βάση Βιδωτή Νο 7 για Τοίχο

Βάση Βιδωτή Νο 7 για Τοίχο
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 7x7cm. Κατάλληλη για επιτοίχιο βίδωμα. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 29,00 €

—————

Βάση Βιδωτή (για Πάσσαλο) Φ8 (81mm)

Βάση Βιδωτή (για Πάσσαλο) Φ8 (81mm)
Για στερέωση πάσσαλου (κυλινδρικού ξύλου) διαμέτρου Φ80 mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 5,80 €

Βάση Καρφωτή Νο 5 (45x55x100mm)

Βάση Καρφωτή Νο 5 (45x55x100mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 5x5cm. Διαστάσεις 45x55x100mm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα....

Τιμή: 4,80 €

—————

Βάση Καρφωτή Νο 7 (71x71x750mm)

Βάση Καρφωτή Νο 7 (71x71x750mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 7x7cm. Διαστάσεις 71x71x750mm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα....

Τιμή: 6,80 €

Βάση Καρφωτή Νο 9 (91x91x750mm)

Βάση Καρφωτή Νο 9 (91x91x750mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 9x9cm. Διαστάσεις 91x91x750mm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα....

Τιμή: 8,80 €

—————

Βάση Καρφωτή Νο 10 (101x101x900mm)

Βάση Καρφωτή Νο 10 (101x101x900mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 10x10cm. Διαστάσεις 101x101x900mm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα....

Τιμή: 9,80 €

Βάση Καρφωτή Νο 12 (121x121x900mm)

Βάση Καρφωτή Νο 12 (121x121x900mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 12x12cm. Διαστάσεις 121x121x900mm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα....

Τιμή: 12,80 €

—————

Βάση Καρφωτή Φ 8 (81mm)

Βάση Καρφωτή Φ 8 (81mm)
Για στερέωση πάσσαλου (κυλινδρικού ξύλου Φ8cm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα. Γαλβανισμένη εν...

Τιμή: 8,80 €

Βάση Καρφωτή Φ 10 (101mm)

Βάση Καρφωτή Φ 10 (101mm)
Για στερέωση πάσσαλου (κυλινδρικού ξύλου Φ10cm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα. Γαλβανισμένη εν...

Τιμή: 13,80 €

—————

Βάση Π - Νο 7 (71x50mm)

Βάση Π - Νο 7 (71x50mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας ή δοκού 7x7cm. Διαστάσεις 71x50mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 6,80 €

Βάση Π - Νο 9 (91x50mm)

Βάση Π - Νο 9 (91x50mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας ή δοκού 9x9cm. Διαστάσεις 91x50mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 6,90 €

—————

Βάση Π - Νο 10 (101x50mm)

Βάση Π - Νο 10 (101x50mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας ή δοκού 10x10cm. Διαστάσεις 101x50mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 7,00 €

Βάση Π - Νο 12 (121x50mm)

Βάση Π - Νο 12 (121x50mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας ή δοκού 12x12cm. Διαστάσεις 121x50mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 7,40 €

—————

Βάση U - Νο 7 (71mm)

Βάση U - Νο 7  (71mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας ή δοκού πάχους 70mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 5,40 €

Βάση U - Νο 9 (91mm)

Βάση U - Νο 9  (91mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας ή δοκού πάχους 90mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 5,70 €

—————

Βάση U - Νο 10 (101mm)

Βάση U - Νο 10  (101mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας ή δοκού πάχους 100mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ. var _gaq = _gaq ||...

Τιμή: 5,90 €

Βάση U - Νο 12 (121mm)

Βάση U - Νο 12  (121mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας ή δοκού πάχους 120mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 6,10 €

—————

Σύνδεσμος Πασσάλων ενδιάμεσος Φ8-Φ10cm

Σύνδεσμος Πασσάλων ενδιάμεσος Φ8-Φ10cm
Κατάλληλη για στερέωση πασσάλων Φ8 έως Φ10cm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 3,60 €

Σύνδεσμος Πασσάλων τελικός Φ8-Φ10cm

Σύνδεσμος Πασσάλων τελικός Φ8-Φ10cm
Κατάλληλη για στερέωση πασσάλων Φ8 έως Φ10cm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 3,20 €

—————

Γωνία Βαρέως Τύπου (205x65mm)

Γωνία Βαρέως Τύπου (205x65mm)
Κατάλληλη για στερέωση Κολωνών ή Δοκών. Βαριάς καταπόνησης. Διαστάσεις 205χ65mm. Γαλβανισμένη εν...

Τιμή: 4,40 €

Γωνία Γαλβανισμένη (50x50x35mm)

Γωνία Γαλβανισμένη (50x50x35mm)
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 0,00 € 0,49 €

—————

Γωνία Γαλβανισμένη (60x60x45mm)

Γωνία Γαλβανισμένη (60x60x45mm)
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 0,00 € 0,79 €

Γωνία Γαλβανισμένη (90x50x55mm)

Γωνία Γαλβανισμένη (90x50x55mm)
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 0,00 € 0,99 €

—————

Γωνία Γαλβανισμένη (50x50x17mm)

Γωνία Γαλβανισμένη (50x50x17mm)
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 0,00 € 0,59 €

Γωνία Γαλβανισμένη (75x75x17mm)

Γωνία Γαλβανισμένη (75x75x17mm)
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ. var _gaq = _gaq || []; ...

Τιμή: 0,00 € 0,59 €

—————

Γωνία Γαλβ. "Β" εξωτερική γωνία (100x100x15mm)

Γωνία Γαλβ. "Β" εξωτερική γωνία (100x100x15mm)
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 0,00 € 0,59 €

Γωνία Ιρίδιο (34x30x39mm)

Γωνία Ιρίδιο (34x30x39mm)
Κατάλληλη για σύνδεση κολώνας με καφασωτά ή πάνελς. Ιρίδιο.

Τιμή: 0,00 € 0,39 €

—————

Σύνδεσμος Ίσιος Γαλβανισμένος (200x25mm)

Σύνδεσμος Ίσιος Γαλβανισμένος (200x25mm)
Κατάλληλος για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένος εν θερμώ.

Τιμή: 1,99 €

Σύνδεσμος Τ Γαλβανισμένος (150x127x38mm)

Σύνδεσμος Τ Γαλβανισμένος (150x127x38mm)
Κατάλληλος για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένος εν θερμώ.

Τιμή: 2,90 €

—————

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (51x105mm)

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (51x105mm)
Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 3,40 €

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (70x125mm)

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (70x125mm)
Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 3,90 €

—————

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (60x100mm)

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (60x100mm)
Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ. var _gaq = _gaq ||...

Τιμή: 3,50 €

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (80x120mm)

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (80x120mm)
Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 4,10 €

—————

Δοκοθήκη Διαιρούμενη Γαλβανισμένη 2τεμ./(30x100mm)

Δοκοθήκη Διαιρούμενη Γαλβανισμένη 2τεμ./(30x100mm)
Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 3,53 €

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 5

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 5
Κατάλληλη για σύνδεση κεκλιμένων δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 2,79 €

—————

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 6

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 6
Κατάλληλη για σύνδεση κεκλιμένων δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 2,89 €

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 7

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 7
Κατάλληλη για σύνδεση κεκλιμένων δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 2,89 €

—————

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 8

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 8
Κατάλληλη για σύνδεση κεκλιμένων δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 2,99 €

Μεντεσές Ιρίδιο (300x45x90mm)

Μεντεσές Ιρίδιο (300x45x90mm)
Κατάλληλος για σύνδεση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

Τιμή: 5,40 €

—————

Μεντεσές Ιρίδιο (400x45x90mm)

Μεντεσές Ιρίδιο (400x45x90mm)
Κατάλληλος για σύνδεση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

Τιμή: 5,90 €

Μεντεσές Ιρίδιο (500x40x110mm)

Μεντεσές Ιρίδιο (500x40x110mm)
Κατάλληλος για σύνδεση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

Τιμή: 9,20 €

—————

Λάμα Ιρίδιο (500χ35χ5mm)

Λάμα Ιρίδιο (500χ35χ5mm)
Κατάλληλη για σύνδεση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο var _gaq = _gaq || []; ...

Τιμή: 9,40 €

Μεντεσές Αρσενικός Γαλβανισμένος εν θερμώ (Φ13/19mm)

Μεντεσές Αρσενικός Γαλβανισμένος εν θερμώ (Φ13/19mm)
Κατάλληλος για σύνδεση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

Τιμή: 4,40 €

—————

Σύρτης Ιρίδιο (80x30x3mm)

Σύρτης Ιρίδιο (80x30x3mm)
Κατάλληλος για ασφάλιση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

Τιμή: 1,40 €

Σύρτης Ιρίδιο (120x45x5mm)

Σύρτης Ιρίδιο (120x45x5mm)
Κατάλληλος για ασφάλιση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

Τιμή: 3,10 €

—————

Σύρτης Ιρίδιο (180x65x5mm)

Σύρτης Ιρίδιο (180x65x5mm)
Κατάλληλος για ασφάλιση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο. var _gaq = _gaq || []; ...

Τιμή: 4,30 €

Μάνταλο Ιρίδιο (80x60mm)

Μάνταλο Ιρίδιο (80x60mm)
Κατάλληλος για απασφάλιση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

Τιμή: 8,70 €

—————

Καπελάκι Στρογγυλό 70mm - No 7 (Γαλβανισμένο εν θερμώ)

Καπελάκι Στρογγυλό 70mm - No 7 (Γαλβανισμένο εν θερμώ)
Διακοσμητικό στοιχείο για το επάνω μέρος των ξύλινων κολωνών 7x7cm.

Τιμή: 2,90 €

Καπελάκι Στρογγυλό 90mm - No 9 (Γαλβανισμένο εν θερμώ)

Καπελάκι Στρογγυλό 90mm - No 9 (Γαλβανισμένο εν θερμώ)
Διακοσμητικό στοιχείο για το επάνω μέρος των ξύλινων κολωνών 9x9cm.

Τιμή: 4,40 €

—————

Καπελάκι Πυραμίδα 70mm - No 7 (Γαλβανισμένο εν θερμώ)

Καπελάκι Πυραμίδα 70mm - No 7 (Γαλβανισμένο εν θερμώ)
Διακοσμητικό στοιχείο για το επάνω μέρος των ξύλινων κολωνών 7x7cm.

Τιμή: 2,40 €

Καπελάκι Πυραμίδα 90mm - No 9 (Γαλβανισμένο εν θερμώ)

Καπελάκι Πυραμίδα 90mm - No 9 (Γαλβανισμένο εν θερμώ)
Διακοσμητικό στοιχείο για το επάνω μέρος των ξύλινων κολωνών 9x9cm.

Τιμή: 2,90 €

—————

Ξύλινη Βάση Lux No 7 (για καπελάκι μπάλα)

Ξύλινη Βάση Lux No 7 (για καπελάκι μπάλα)
Διακοσμητικό στοιχείο για το επάνω μέρος των ξύλινων κολωνών 7x7cm.

Τιμή: 8,60 €

Ξύλινη Βάση Lux No 9 (για καπελάκι μπάλα)

Ξύλινη Βάση Lux No 9 (για καπελάκι μπάλα)
Διακοσμητικό στοιχείο για το επάνω μέρος των ξύλινων κολωνών 9x9cm.

Τιμή: 11,40 €

—————

Ξύλινο Καπελάκι Πυραμίδα Lux No 7

Ξύλινο Καπελάκι Πυραμίδα Lux No 7
Διακοσμητικό στοιχείο για το επάνω μέρος των ξύλινων κολωνών 7x7cm.

Τιμή: 1,90 €

Ξύλινο Καπελάκι Πυραμίδα Lux No 9

Ξύλινο Καπελάκι Πυραμίδα Lux No 9
Διακοσμητικό στοιχείο για το επάνω μέρος των ξύλινων κολωνών 9x9cm. var _gaq = _gaq || []; ...

Τιμή: 2,70 €

—————

Ρόδα περιστρεφόμενη 25mm

Ρόδα περιστρεφόμενη 25mm
Περιστρεφόμενος τροχός με γαλβανιζέ βάση & φλάντζα. Με λεία οπή. Ιδανικός για χρήση σε έπιπλα.

Τιμή: 0,00 € 0,75 €

Ενισχυμένη Ρόδα 50mm

Ενισχυμένη Ρόδα 50mm
Ρόδα βιομηχανική περιστρεφόμενη με γκρι λάστιχο και με τετράγωνη βιδωτή βάση.    

Τιμή: 2,20 €

—————

Ενισχυμένη Ρόδα Με Φρένο 50mm

Ενισχυμένη Ρόδα Με Φρένο 50mm
Περιστρεφόμενος τροχός με γαλβανιζέ φλάντζα & στόπερ Με λεία οπή  Ιδανικός για χρήση σε...

Τιμή: 4,30 €

Ρόδα Βαρέως Tύπου 50mm

Ρόδα Βαρέως Tύπου 50mm
Αντοχή ρόδας: 100 kgr. 

Τιμή: 6,00 €

—————

Ρόδα Βαρέως Τύπου Με Φρένο 50mm

Ρόδα Βαρέως Τύπου Με Φρένο 50mm
Αντοχή Ρόδας: 100kgr.

Τιμή: 7,00 €

—————