210 9231052


ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Βάση Βιδωτή Νο 7 (71x71x750mm)

Βάση Βιδωτή Νο 7 (71x71x750mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 7x7cm. Διαστάσεις 71χ71χ100mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ. var _gaq =...

Τιμή: 5,60 €

—————

Βάση Βιδωτή Νο 9 (91x91x100mm)

Βάση Βιδωτή  Νο 9 (91x91x100mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 9x9cm. Διαστάσεις 91x91x100mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 7,00 €

Βάση Βιδωτή Νο 10 (101x101x150mm)

Βάση Βιδωτή  Νο 10 (101x101x150mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 10x10cm. Διαστάσεις 101x101x150mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 9,00 €

—————

Βάση Βιδωτή Νο 12 (121x121x150mm)

Βάση Βιδωτή  Νο 12 (121x121x150mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 12x12cm. Διαστάσεις 121x121x150mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 11,50 €

Βάση Βιδωτή Νο 7 για Γωνία

Βάση Βιδωτή Νο 7 για Γωνία
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 7x7cm. Κατάλληλη για γωνιακές επιφάνειες (σχήματος Γάμα). Γαλβανισμένη...

Τιμή: 8,50 €

—————

Βάση Βιδωτή Νο 7 για Τοίχο

Βάση Βιδωτή Νο 7 για Τοίχο
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 7x7cm. Κατάλληλη για επιτοίχιο βίδωμα. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 25,00 €

Βάση Βιδωτή (για Πάσσαλο) Φ8 (81mm)

Βάση Βιδωτή (για Πάσσαλο)  Φ8  (81mm)
Για στερέωση πάσσαλου (κυλινδρικού ξύλου) διαμέτρου Φ80 mm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

Τιμή: 6,40 €

—————

Βάση Καρφωτή Νο 5 (45x55x100mm)

Βάση Καρφωτή Νο 5 (45x55x100mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 5x5cm. Διαστάσεις 45x55x100mm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα....

Τιμή: 7,70 €

Βάση Καρφωτή Νο 7 (71x71x750mm)

Βάση Καρφωτή Νο 7 (71x71x750mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 7x7cm. Διαστάσεις 71x71x750mm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα....

Τιμή: 8,30 €

—————

Βάση Καρφωτή Νο 9 (91x91x750mm)

Βάση Καρφωτή Νο 9 (91x91x750mm)
Για στερέωση ξύλινης κολώνας 9x9cm. Διαστάσεις 91x91x750mm. Κατάλληλη για στερέωση σε χώμα....

Τιμή: 10,50 €

—————