210 9231052


ΠΑΝΕΛ - ΟΡΙΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Πάνελ Κλειστό 180(ύψ.) x 90 εκ.

Πάνελ Κλειστό 180(ύψ.) x 90 εκ.
  από αυλακωτή τάβλα διαστ. 180(Ύψος) x 90 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Το πάνελ...

Τιμή: 44,50 €

—————

Πάνελ Κλειστό 90(ύψ.) x 180 εκ.

Πάνελ Κλειστό 90(ύψ.) x 180 εκ.
    από αυλακωτή τάβλα διαστ. 90(Ύψος) x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από...

Τιμή: 44,50 €

Πόρτα Πάνελ Κλειστό 180(ύψ.) x 100 εκ.

Πόρτα Πάνελ Κλειστό 180(ύψ.) x 100 εκ.
  από αυλακωτή τάβλα διαστ. 180ύψ. x 100 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Πόρτα για...

Τιμή: 69,50 €

—————

Πάνελ Κλειστό Αψίδα 180 x 180 εκ

Πάνελ Κλειστό Αψίδα 180 x 180 εκ
  από αυλακωτή τάβλα διαστ. 180ύψ. x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται...

Τιμή: 79,50 €

Πάνελ Κλειστό Αψίδα 120(ύψ.) x 180 εκ.

Πάνελ Κλειστό Αψίδα 120(ύψ.) x 180 εκ.
  από αυλακωτή τάβλα διαστ. 120ύψ. x 180 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται...

Τιμή: 54,50 €

—————

Πάνελ Κλειστό Αψίδα 180(ύψ.) x 120 εκ.

Πάνελ Κλειστό Αψίδα 180(ύψ.) x 120 εκ.
  από αυλακωτή τάβλα διαστ. 180ύψ. x 120 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται...

Τιμή: 54,50 €

Πάνελ Κλειστό Αψίδα 180(ύψ.) x 90 εκ.

Πάνελ Κλειστό Αψίδα 180(ύψ.) x 90 εκ.
  από αυλακωτή τάβλα διαστ. 180ύψ. x 90 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Διατίθεται...

Τιμή: 44,50 €

—————

Πόρτα Πάνελ Κλειστό Αψίδα 180(ύψ.) x 100 εκ.

Πόρτα Πάνελ Κλειστό Αψίδα 180(ύψ.) x 100 εκ.
  από αυλακωτή τάβλα διαστ. 180 ύψος x 100 εκ. με πλαίσιο-κορνίζα από 4,5χ4,5cm. Αποτελεί...

Τιμή: 79,50 €

—————