210 9231052


ΠΑΣΣΑΛΟΙ-ΡΟΛΜΠΑΡ

Ρόλμπαρ 4.5x20x180εκ.

Ρόλμπαρ 4.5x20x180εκ.
  Από εμποτισμένη ξυλεία  πεύκης. Διατομή ξυλείας: 4.5cm Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική...

Τιμή: 6,80 €

—————

Ρόλμπαρ 4.5x30x180 εκ.

Ρόλμπαρ 4.5x30x180 εκ.
  Από εμποτισμένη ξυλεία  πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να...

Τιμή: 10,80 €

—————

Ρόλμπαρ 5x20x200εκ.

Ρόλμπαρ 5x20x200εκ.
  Από εμποτισμένη ξυλεία  πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να...

Τιμή: 8,80 €

Ρόλμπαρ 5x30x200εκ.

Ρόλμπαρ 5x30x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία  πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε...

Τιμή: 12,80 €

—————

Ρόλμπαρ 5x40x200εκ.

Ρόλμπαρ 5x40x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε τεμάχια...

Τιμή: 17,80 €

Ρόλμπαρ 7x20x200εκ.

Ρόλμπαρ 7x20x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε...

Τιμή: 11,80 €

—————

Ρόλμπαρ 7x30x200εκ.

Ρόλμπαρ 7x30x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε...

Τιμή: 16,80 €

Ρόλμπαρ 7x40x200εκ.

Ρόλμπαρ 7x40x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε...

Τιμή: 21,80 €

—————

Ρόλμπαρ Καρφωτό Κάθετο Lux 15/30 x 105εκ.

Ρόλμπαρ Καρφωτό Κάθετο Lux 15/30 x 105εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Ξύλο κατασκευής: Μισόξυλο 7 εκ. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική...

Τιμή: 6,80 €

—————