210 9231052


ΠΑΣΣΑΛΟΙ-ΡΟΛΜΠΑΡ

Ρόλμπαρ 4.5x20x180εκ.

Ρόλμπαρ 4.5x20x180εκ.
  Από εμποτισμένη ξυλεία  πεύκης. Διατομή ξυλείας: 4.5cm Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική...

Τιμή: 5,40 €

—————

Ρόλμπαρ 4.5x30x180 εκ.

Ρόλμπαρ 4.5x30x180 εκ.
  Από εμποτισμένη ξυλεία  πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να...

Τιμή: 8,20 €

—————

Ρόλμπαρ 5x20x200εκ.

Ρόλμπαρ 5x20x200εκ.
  Από εμποτισμένη ξυλεία  πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να...

Τιμή: 7,40 €

Ρόλμπαρ 5x30x200εκ.

Ρόλμπαρ 5x30x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία  πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε...

Τιμή: 10,80 €

—————

Ρόλμπαρ 5x40x200εκ.

Ρόλμπαρ 5x40x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε τεμάχια...

Τιμή: 14,40 €

Ρόλμπαρ 7x20x200εκ.

Ρόλμπαρ 7x20x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε...

Τιμή: 9,90 €

—————

Ρόλμπαρ 7x30x200εκ.

Ρόλμπαρ 7x30x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε...

Τιμή: 14,50 €

Ρόλμπαρ 7x40x200εκ.

Ρόλμπαρ 7x40x200εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε...

Τιμή: 19,50 €

—————

Ρόλμπαρ Διακόσμησης 5 x 20-25-30 x 250εκ.

Ρόλμπαρ Διακόσμησης 5 x 20-25-30 x 250εκ.
Από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης. Όλα τα ρόλμπαρ αποτελούν ιδανική λύση για να διαχωρίσετε τεμάχια γης...

Τιμή: 14,50 €

—————