210 9231052


ΠΕΤΡΕΣ - ΒΟΤΣΑΛΑ - ΧΑΛΙΚΙΑ

Κυψελωτό Σύστημα Συγκράτησης Αδρανών Υλικών Nidagravel 130

Κυψελωτό Σύστημα Συγκράτησης Αδρανών Υλικών Nidagravel 130
Διαστάσεις: 240 χ 120 cm H τιμή αφορά το τετραγωνικό μέτρο.  Ύψος: 30mm Διατομή Κυψέλης:...

Τιμή: 28,00 €

—————

Βότσαλο Ποταμίσιο 10-20mm

Βότσαλο Ποταμίσιο 10-20mm
Σε συσκευασία 16lt/25kgr. Διατίθεται και σε κοκκομετρία 20-40mm και 40-80mm.  Κατάλληλο και...

Τιμή: 6,00 €

Βότσαλο Ποταμίσιο 20-40mm

Βότσαλο Ποταμίσιο 20-40mm
  Σε συσκευασία 16lt/25kgr. Διατίθεται και σε κοκκομετρία 10-20mm και 40-80mm.  Κατάλληλο...

Τιμή: 6,00 €

—————

Bότσαλο Ποταμίσιο 40-80mm

Bότσαλο Ποταμίσιο 40-80mm
  Σε συσκευασία 16lt/25kgr. Διατίθεται και σε κοκκομετρία 10-20mm και 20-40mm.  Κατάλληλο...

Τιμή: 6,00 €

Ψηφίδα Terracotta 2,5-4mm

Ψηφίδα Terracotta 2,5-4mm
Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 4-6,5mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 6,50 €

—————

Ψηφίδα Terracotta 4-6,5mm

Ψηφίδα Terracotta 4-6,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 2,5-4mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 6,50 €

Ψηφίδα Terracotta 6,5-12mm

Ψηφίδα Terracotta 6,5-12mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 2,5-4mm, 4-6,5mm  και...

Τιμή: 6,50 €

—————

Ψηφίδα Terracotta 12-18mm

Ψηφίδα Terracotta 12-18mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 2,5-4mm , 4-6,5mm και...

Τιμή: 6,50 €

Ψηφίδα Λευκή 1-2,5mm

Ψηφίδα Λευκή 1-2,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 5,00 €

—————

Ψηφίδα Λευκή 2,5-4mm

Ψηφίδα Λευκή 2,5-4mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 5,00 €

Ψηφίδα Λευκή 4-6,5mm

Ψηφίδα Λευκή 4-6,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 5,00 €

—————

Ψηφίδα Λευκή 6,5-12mm

Ψηφίδα Λευκή 6,5-12mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 12-18mm και...

Τιμή: 5,00 €

Ψηφίδα Λευκή 12-18mm

Ψηφίδα Λευκή 12-18mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 5,00 €

—————

Ψηφίδα Λευκή 18-25mm

Ψηφίδα Λευκή 18-25mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 5,00 €

Ψηφίδα Λάβα

Ψηφίδα Λάβα
Σε συσκευασία 16lt.  Χρησιμοποιείται και σαν υλικό εδαφοκάλυψης. Για περισσότερες λεπτομέρειες...

Τιμή: 13,00 €

—————

Ψηφίδα Γκρι 1-2,5mm

Ψηφίδα Γκρι 1-2,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 6,50 €

Ψηφίδα Γκρι 2,5-4mm

Ψηφίδα Γκρι 2,5-4mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 6,50 €

—————

Ψηφίδα Γκρι 4-6,5mm

Ψηφίδα Γκρι 4-6,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 6,50 €

Ψηφίδα Γκρι 6,5-12mm

Ψηφίδα Γκρι 6,5-12mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 12-18mm και...

Τιμή: 6,50 €

—————

Ψηφίδα Γκρι 12-18mm

Ψηφίδα Γκρι 12-18mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6.5mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 6,50 €

—————