210 9231052


ΠΕΤΡΕΣ - ΒΟΤΣΑΛΑ - ΧΑΛΙΚΙΑ

Ψηφίδα Λευκή 4-6,5mm

Ψηφίδα Λευκή 4-6,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 3,90 €

—————

Ψηφίδα Λευκή 6,5-12mm

Ψηφίδα Λευκή 6,5-12mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 12-18mm και...

Τιμή: 3,90 €

Ψηφίδα Λευκή 12-18mm

Ψηφίδα Λευκή 12-18mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 3,90 €

—————

Ψηφίδα Λευκή 18-25mm

Ψηφίδα Λευκή 18-25mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 3,90 €

Ψηφίδα Λάβα

Ψηφίδα Λάβα
Σε συσκευασία 16lt.  Χρησιμοποιείται και σαν υλικό εδαφοκάλυψης. Για περισσότερες λεπτομέρειες...

Τιμή: 11,00 €

—————

Ψηφίδα Γκρι 1-2,5mm

Ψηφίδα Γκρι 1-2,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 5,50 €

Ψηφίδα Γκρι 2,5-4mm

Ψηφίδα Γκρι 2,5-4mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 5,50 €

—————

Ψηφίδα Γκρι 4-6,5mm

Ψηφίδα Γκρι 4-6,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 5,50 €

Ψηφίδα Γκρι 6,5-12mm

Ψηφίδα Γκρι 6,5-12mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 12-18mm και...

Τιμή: 5,50 €

—————

Ψηφίδα Γκρι 12-18mm

Ψηφίδα Γκρι 12-18mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6.5mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 5,50 €

—————