210 9231052


ΠΕΤΡΕΣ - ΒΟΤΣΑΛΑ - ΧΑΛΙΚΙΑ

Ψηφίδα Γκρι 18-25mm

Ψηφίδα Γκρι 18-25mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 5,50 €

—————

Ψηφίδα Κόκκινη 1-2,5mm

Ψηφίδα Κόκκινη 1-2,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 7,00 €

Ψηφίδα Κόκκινη 2,5-4mm

Ψηφίδα Κόκκινη 2,5-4mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 7,00 €

—————

Ψηφίδα Κόκκινη 4-6,5mm

Ψηφίδα Κόκκινη 4-6,5mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 6,5-12mm , 12-18mm και...

Τιμή: 7,00 €

Ψηφίδα Κόκκινη 6,5-12mm

Ψηφίδα Κόκκινη 6,5-12mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 12-18mm και...

Τιμή: 7,00 €

—————

Ψηφίδα Κόκκινη 12-18mm

Ψηφίδα Κόκκινη 12-18mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm...

Τιμή: 7,00 €

Ψηφίδα Κόκκινη 18-25mm

Ψηφίδα Κόκκινη 18-25mm
  Σε συσκευασία 16lt.  Διαθέσιμη Κοκκομετρία: 1-2,5mm , 2,5-4mm , 4-6,5mm , 6,5-12mm και...

Τιμή: 7,00 €

—————

Βότσαλο Λευκό 1-2cm

Βότσαλο Λευκό 1-2cm
Συσκευασία: 16lt Διαθέσιμη κοκκομετρία: 2-4cm και 4-8cm Χρησιμοποιείται και σαν υλικό...

Τιμή: 11,00 €

Βότσαλο Λευκό 2-4cm

Βότσαλο Λευκό 2-4cm
  Συσκευασία: 16lt Διαθέσιμη κοκκομετρία: 1-2cm και 4-8cm Χρησιμοποιείται και σαν υλικό...

Τιμή: 11,00 €

—————

Βότσαλο Λευκό 4-8cm

Βότσαλο Λευκό 4-8cm
Συσκευασία: 16lt Διαθέσιμη κοκκομετρία: 1-2m και 2-4cm Χρησιμοποιείται και σαν υλικό εδαφοκάλυψης....

Τιμή: 11,00 €

—————