210 9231052


Σχετικά με εμάς

Η εταιρεία μας ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στον κατασκευαστικό τομέα το 2006.

Στο θεωρητικό τμήμα της, απαρτίζεται από γεωπόνο, διακοσμητή και αρχιτέκτονα

Στο κατασκευαστικό της τμήμα η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένο προσωπικό σε σχέση με: 
 - τα φυτεμένα δώματα και την ιδιαίτερη τεχνική εφαρμογή και συντήρησή τους,
 - τις φυτικές διαμορφώσεις σε μπαλκόνια-βεράντες και κήπους
 - τις ξυλοκατασκευές εξωτερικού χώρου
 - και τις ειδικές κατασκευές εξωτερικού χώρου.

Διαθέτει ιδιόκτητο φορτηγό αυτοκίνητο.

Οι έως τώρα ανηρτημένες κατασκευές μας φαίνονται πολύ περιγραφικά και αναλυτικά
στο site του κατασκευαστικού τμήματος της εταιρείας: freewebs.com/greenroof-gr

Η εμπορική δραστηριότητα που αναπτύξαμε ήταν φυσική απόρροια μετά την πλούσια δραστηριότητα που είχαμε στον κατασκευαστικό τομέα και της εμπιστοσύνης που αναπτύξαμε στα προϊόντα που επεξεργαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια.