210 9231052


ΦΡΑΧΤΕΣ

Φράχτης Ανοιγόμενος Premium 80x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος Premium 80x250 εκ.
από μισόξυλο 5,5 cm. διαστ. 80 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις: 100 x 250 εκ. Ο...

Τιμή: 44,50 €

—————

Φράχτης Ανοιγόμενος Premium 100x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος Premium 100x250 εκ.
από μισόξυλο 5,5 cm. διαστ. 100 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις: 80 x 250 εκ. Ο...

Τιμή: 49,00 €

Φράχτης Ανοιγόμενος 40x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος  40x250 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 40 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:   60 x...

Τιμή: 26,00 €

—————

Φράχτης Ανοιγόμενος 60x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος 60x250 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 60 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:  40 x...

Τιμή: 29,50 €

Φράχτης Ανοιγόμενος 80x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος 80x250 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 80 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:  40 x...

Τιμή: 34,00 €

—————

Φράχτης Ανοιγόμενος 100x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος 100x250 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 100 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:  40 x...

Τιμή: 39,00 €

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 60x100 εκ.

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 60x100 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 60 x 100 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:  80 x...

Τιμή: 35,50 €

—————

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 80x100 εκ.

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 80x100 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 80 x 100 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:   60 x...

Τιμή: 39,00 €

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 100x100 εκ.

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 100x100 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 100 x 100 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:   60 x...

Τιμή: 49,00 €

—————

Φράχτης Λεία Τάβλα 60x180 εκ.

Φράχτης Λεία Τάβλα 60x180 εκ.
  από τάβλα 2x9,5 cm. διαστ. 60 x 180 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις: 80 x 180...

Τιμή: 39,50 €

Φράχτης Λεία Τάβλα Premium 80x180 εκ.

Φράχτης Λεία Τάβλα Premium 80x180 εκ.
  από τάβλα 2x9,5 cm. διαστ. 80 x 180 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις: 60 x 180...

Τιμή: 49,50 €

—————

Φράχτης Λεία Τάβλα Premium 100x180 εκ.

Φράχτης Λεία Τάβλα Premium 100x180 εκ.
  από τάβλα 2x9,5 cm. διαστ. 100 x 180 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις: 60 x 180...

Τιμή: 59,50 €

Πόρτα Φράχτη Λεία Τάβλα Premium 80x100 εκ.

Πόρτα Φράχτη Λεία Τάβλα  Premium 80x100 εκ.
  από τάβλα 2x9,5 cm. διαστ. 80 x 100 εκ. Διατίθεται και στη διάσταση: 100 x 100...

Τιμή: 29,50 €

—————

Πόρτα Φράχτη Λεία Τάβλα Premium 100x100 εκ.

Πόρτα Φράχτη Λεία Τάβλα Premium 100x100 εκ.
  από τάβλα 2x9,5 cm. διαστ. 100 x 100 εκ. Διατίθεται και στη διάσταση: 80 x 100...

Τιμή: 34,50 €

Φράχτης Καρφωτός Τάβλα 45/30 x 107 εκ .

Φράχτης Καρφωτός Τάβλα 45/30 x 107 εκ .
  από τάβλα 1,6x9 cm. οριζόντιο μισόξυλο 7 cm. διαστ. 45/30 x 107 εκ. Ο φράχτης...

Τιμή: 10,80 €

—————

Φράχτης Πυραμίδα 75x150 εκ.

Φράχτης Πυραμίδα 75x150 εκ.
  διαστ. 75 x 150 εκ. Από τάβλες 2 χ 9,5 εκ. Ένας απλός και οικονομικός φράχτης....

Τιμή: 39,50 €

Πόρτα Φράχτη Πυραμίδα 75x100 εκ.

Πόρτα Φράχτη Πυραμίδα 75x100 εκ.
  διαστ. 75 x 100 εκ. Πρόκειται για την πόρτα του φράχτη Πυραμίδα.

Τιμή: 29,50 €

—————