210 9231052


ΦΡΑΧΤΕΣ

Φράχτης Ανοιγόμενος 40x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος  40x250 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 40 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:   60 x...

Τιμή: 21,60 €

—————

Φράχτης Ανοιγόμενος 60x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος 60x250 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 60 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:  40 x...

Τιμή: 26,50 €

Φράχτης Ανοιγόμενος 80x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος 80x250 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 80 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:  40 x...

Τιμή: 32,80 €

—————

Φράχτης Ανοιγόμενος 100x250 εκ.

Φράχτης Ανοιγόμενος 100x250 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 100 x 250 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:  40 x...

Τιμή: 37,80 €

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 60x100 εκ.

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 60x100 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 60 x 100 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:  80 x...

Τιμή: 34,70 €

—————

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 80x100 εκ.

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 80x100 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 80 x 100 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:   60 x...

Τιμή: 44,70 €

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 100x100 εκ.

Πόρτα Φράχτη Ανοιγόμενου 100x100 εκ.
  από μισόξυλο 5 cm. διαστ. 100 x 100 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις:   60 x...

Τιμή: 49,70 €

—————

Φράχτης Λεία Τάβλα 60x180 εκ.

Φράχτης Λεία Τάβλα 60x180 εκ.
  από τάβλα 1,8x9 cm. διαστ. 60 x 180 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις: 80 x 180...

Τιμή: 33,80 €

Φράχτης Λεία Τάβλα 80x180 εκ.

Φράχτης Λεία Τάβλα 80x180 εκ.
  από τάβλα 1,8x9 cm. διαστ. 80 x 180 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις: 60 x 180...

Τιμή: 42,50 €

—————

Φράχτης Λεία Τάβλα 100x180 εκ.

Φράχτης Λεία Τάβλα 100x180 εκ.
  από τάβλα 1,8x9 cm. διαστ. 100 x 180 εκ. Διατίθεται και στις διαστάσεις: 60 x 180...

Τιμή: 49,50 €

—————