210 9231052


Οδηγίες κατασκευής εξωτερικού ξύλινου Deck

2013-03-20 11:58

 

Ένα εξωτερικό ξύλινο Deck προϋποθέτει συγκεκριμένη μέθοδο κατασκευής. Το υπόστρωμα πρέπει να αποτελείται από  δοκoύς μεταλλικούς ή ξύλινους  38χ38mm και 45χ45mm αντίστοιχα οι οποίοι καλό είναι  να αλφαδιάζονται παράλληλα ανά 35 έως 38cm και κατά την φορά της τυχόν έστω και μικρής  ρήσης του δαπέδου πάνω στο οποίο τοποθετούνται  (ώστε τα νερά που θα πέφτουν ανάμεσα τους να έχουν εύκολη απορροή).

Οι δοκοί  εάν είναι μεταλλικοί πρέπει να είναι γαλβανιζέ και οπωσδήποτε οι κολλήσεις τους επικαλυμμένες με αντισκωριακό. Οι ξύλινοι πρέπει να είναι οπωσδήποτε εμποτισμένοι

Η στερέωση των σανιδών επάνω στον κάναβο που δημιουργείται γίνεται με γαλβανισμένες εμφανείς βίδες, ευθυγραμμισμένες με επιμέλεια και αφού πρώτα διανοιχτούν οι κατάλληλες τρύπες με ανάλογο φρεζάρισμα στο ξύλο. 

—————

Πίσω