210 9231052


Χρήσιμες πληροφορίες για Ασφαλτικά Κεραμίδια

2013-03-27 19:27

 

Τα ασφαλτικά κεραμίδια αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για την κάλυψη και προστασία επικλινών στεγών με ελάχιστη κλίση 20%.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των ασφαλτικών κεραμιδιών περιγράφονται παρακάτω:

 

1. Τα ασφαλτικά κεραμίδια αντέχουν σε μεγάλο θερμοκρασιακό φάσμα: από τους -50οC έως τους 90oC. Στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται τόσο σε ζεστά κλίματα όπως π.χ. στην Κρήτη όσο και σε κρύα κλίματα π.χ. στα Ζαγοροχώρια.

2. Παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις γρήγορες μεταβολές της θερμοκρασίας, στα λεγόμενα θερμοκρασιακά σοκ. Διαφορές των 25oC σε ημερήσια βάση και 60οC σε ετήσια δεν αποτελούν πρόβλημα για τα ασφαλτικά κεραμίδια.

3. Είναι απολύτως στεγανά ακόμη και κάτω από παρατεταμένες καταρρακτώδεις βροχές. Σ’ αυτό συντελεί το μεγάλο ποσοστό επικάλυψης: από 2,3mαναπτύγματος ασφαλτικού κεραμιδιού προκύπτει 1mωφέλιμο.

4. Είναι αδιαπέρατα από τον αέρα και το χιόνι σε μορφή πούδρας γι’ αυτό χρησιμοποιούνται χωρίς πρόβλημα σε μεγάλα υψόμετρα.

5. Έχοντας μηδενική απορροφητικότητα νερού είναι απρόσβλητα από τον παγετό.

6. Δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα μετά από χαλαζοπτώσεις.

7. Τα ασφαλτικά κεραμίδια μπορεί να είναι πολύ ανθεκτικά στην ανεμοπίεση εάν κι εφόσον καρφωθούν και κολληθούν βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή.

8. Το μικρό τους βάρους – περ. 10-11Kg/m– επιβαρύνει λιγότερο την κατασκευή. Τα τσιμεντένια κεραμίδια ζυγίζουν περίπου 60-70Kg/mκαι τα κλασσικά πήλινα 70-80 Kg/m2. Από σεισμικής άποψης μια τέτοια μάζα συγκεντρωμένη στο ανώτερο σημείο της στέγης δεν είναι ό,τι το καλύτερο.

9. Η εφαρμογή τους είναι σχετικά απλή, πάντως απλούστερη από τους άλλους τύπους κεραμιδιών. Είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν από ικανούς ιδιώτες βάσει των οδηγιών που δίνονται σε αυτό το blog. Πάντως για μεγάλης έκτασης ή πολύπλοκες σκεπές χρειάζεται επαγγελματίας εφαρμογέας.

10. Η υψηλή αισθητική είναι το μεγάλο ατού των ασφαλτικών κεραμιδιών. Παραδίδονται σε:

- πολλούς τύπους π.χ. ορθογωνικά, ημικυκλικά, εξαγωνικά, ανισόπαχα κλπ.

- πολλά χρώματα και μάλιστα σε συνδυασμούς χρωμάτων (shaded).

Η μεγάλη ποικιλία των προσφερόμενων τύπων επιτρέπει την εξατομίκευση του τελικού αποτελέσματος.

 

11. Τα ασφαλτικά κεραμίδια καλύπτουν τις πιο extreme αρχιτεκτονικές απαιτήσεις, γιατί προσαρμόζονται εύκολα στις πιο πολύπλοκες επιφάνειες. Επίσης τοποθετούνται σε κλίσεις έως και 90ο.

12. Τα ασφαλτικά κεραμίδια είναι δοκιμασμένο προϊόν στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας.

13. Είναι σχετικά αθόρυβα: Η βροχή πέφτοντας δε μεταφέρει στο εσωτερικό ιδιαίτερους θορύβους.

14. Είναι από τα υλικά που χρειάζονται μίνιμουμ συντήρηση. Περισσότερο πρέπει κανείς να τσεκάρει τα συστήματα των υδρορροών παρά τα ίδια τα κεραμίδια.

15. Είναι εύκολα επισκευάσιμα.

16. Είναι πιο οικονομικά σε σχέση με τις άλλες γνωστές επικαλύψεις.

 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ

Α) Εάν χρειάζεσθε ασφαλτικά κεραμίδια, εξετάστε μπροσούρες, τεχνικά φυλλάδια και ό,τι σχετική φιλολογία υπάρχει. Ζητήστε εγγύηση και λεπτομέρειες για τον κατασκευαστή του υλικού.

 

Β) Ζητήστε από τον προμηθευτή σας να σας προτείνει 2-3 αξιόπιστους εφαρμογείς. Έτσι ο προμηθευτής σας θα έχει απέναντί σας μια πιο συνολική ευθύνη.

 

Όπως και όλα τα υλικά, οι τεχνολογίες και οι μέθοδοι έχουν αρνητικά σημεία έτσι και τα ασφαλτικά κεραμίδια έχουν τα δικά τους. Τα σπουδαιότερα από αυτά αναφέρονται παρακάτω.

 

Πώς μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τις ποιότητες; Αυτό είναι δουλειά ειδικού. Τι μπορείτε να κάνετε; 

1. Προσέξτε ώστε τα κεραμίδια να συμμορφώνονται στην ευρωπαϊκή νόρμα ΕΝ 544 και να έχουν σήμανση CE

2. Η μικρότερη λειτουργική ζωή: Στην καλύτερη περίπτωση η λειτουργική ζωή των ασφαλτικών κεραμιδιών μπορεί να φθάσει τα 15-20 χρόνια. Στην χειρότερη δεν ξεπερνά τα 5 χρόνια.

Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές εταιρείες παρέχουν εγγύηση 10 ετών. 

3. Τα ασφαλτικά κεραμίδια συγκεντρώνουν μεγάλα ποσά θερμότητας που εκπέμπονται και στους υποκείμενους χώρους. Για να έχετε την μέγιστη δυνατή ανάκλαση της ακτινοβολούμενης θερμότητας προσανατολισθείτε σε ανοικτότερες αποχρώσεις.

4. Η συνεχής έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες μειώνει την λειτουργική ζωή των ασφαλτικών κεραμιδιών. Στα θερμότερα λοιπόν μέρη πρέπει να αναμένετε γρηγορότερη γήρανση.

5. Ισχυροί άνεμοι μπορούν να αποξηλώσουν ασφαλτικά κεραμίδια που δεν έχουν κολληθεί και καρφωθεί σωστά. 

6. Τα ασφαλτικά κεραμίδια σε θερμοκρασίες άνω των 30οC είναι μη βατά και τυχόν βάδισμα επάνω τους θα προξενούσε ανεπανόρθωτες ζημιές. Για διορθωτικές επεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι προτιμήστε τις πολύ πρωινές ώρες.

 

—————

Πίσω