210 9231052


Οδηγίες Τοποθέτησης Συνθετικής Περίφραξης WPC

2021-02-18 12:15

• Κατασκευή ορθοστατών (κολωνάκια), με μέγιστη απόσταση μεταξύ αυτών 70cm – 90cm.

• Η κατασκευή των ορθοστατών μπορεί να  γίνει από γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα βαμμένοι σε απόχρωση RAL.

• Η τοποθέτηση της συνθετικής περίφραξης μπορεί να γίνει είτε βιδώνοντας την με διακοσμητική βίδα απευθείας στους ορθοστάτες είτε με πριτσίνι είτε “φορετά” (απαιτεί επιπλέον κατασκευή στους ορθοστάτες).

• Όταν ο ορθοστάτης είναι πάνω από 1.20m θα πρέπει να βάλουμε και αντηρίδες στήριξης.

• Στο ύψος, ελάχιστο επιτρεπόμενο κενό 0.5cm, ποτέ δεν εφάπτουμε τις συνθετικές σανίδες μεταξύ τους.

• Ποτέ δε βιδώνουμε απευθείας την συνθετική περίφραξη, πρώτα τρυπάμε και μετά βιδώνουμε.

—————

Πίσω