210 9231052


Ανοιγόμενο Τραπέζι Venezuela

Ανοιγόμενο Τραπέζι Venezuela
Αριθμός προϊόντος: AD14926
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 284,55 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 352,84 €

Διαστάσεις: 164 / 214 x 90 cm

—————