210 9231052


Μεντεσές Ιρίδιο (300x45x90mm)

Μεντεσές Ιρίδιο (300x45x90mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30192
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 4,36 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 5,40 €
Κατάλληλος για σύνδεση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

—————