210 9231052


Γαιοσκώληκες

Γαιοσκώληκες
Αριθμός προϊόντος: AD15267
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 16,13 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 20,00 €

Ζωντανός γόνος κόκκινων γαιοσκωλήκων της κατηγορίας Eisenia Fetida και Eisenia Andrei διατηρημένα σε αερόβια κατάσταση, μαζί με μίγμα υγροποιημένης φυσικής κοπριάς, κατάλληλα για κομποστοποίηση οικιακών αποβλήτων και για χρήση σε Κομποστοποιητές.

—————