210 9231052


Γλάστρα Μάρα 100x50x60 (cm)

Γλάστρα Μάρα 100x50x60 (cm)
Αριθμός προϊόντος: AD12422
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 120,00 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 148,80 €

Κατασκευή από αυλακωτή τάβλα 2.2x9.5 cm

Για πληροφορίες σχετικά με την φύτευση φυτών πατήστε εδώ.

—————