210 9231052


Γωνία Γαλβανισμένη (50x50x17mm)

Γωνία Γαλβανισμένη (50x50x17mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30209
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 0,48 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 0,59 €
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————