210 9231052


Γωνία Γαλβανισμένη (50x50x35mm)

Γωνία Γαλβανισμένη (50x50x35mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30206
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 0,23 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 0,29 €
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————