210 9231052


Γωνία Γαλβανισμένη (60x60x45mm)

Γωνία Γαλβανισμένη (60x60x45mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30207
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 0,56 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 0,69 €
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————