210 9231052


Γωνία Γαλβανισμένη (90x50x55mm)

Γωνία Γαλβανισμένη  (90x50x55mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30215
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 0,64 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 0,79 €
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————