210 9231052


Γωνία Γαλβ. "Β" εξωτερική γωνία (100x100x15mm)

Γωνία Γαλβ. "Β" εξωτερική γωνία (100x100x15mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30218
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 0,48 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 0,59 €
Κατάλληλη για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————