210 9231052


Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (51x105mm)

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (51x105mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30222
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,74 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 3,40 €
Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————