210 9231052


Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (60x100mm)

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (60x100mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30223
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 1,85 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 2,29 €

Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————