210 9231052


Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (70x125mm)

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (70x125mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30224
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,01 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 2,49 €
Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————