210 9231052


Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (70x125mm)

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (70x125mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30224
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,73 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 3,39 €
Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————