210 9231052


Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (80x120mm)

Δοκοθήκη Γαλβανισμένη (80x120mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30225
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,82 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 3,49 €
Κατάλληλη για σύνδεση δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————