210 9231052


Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 5

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 5
Αριθμός προϊόντος: AD31222
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 1,69 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 2,09 €
Κατάλληλη για σύνδεση κεκλιμένων δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————