210 9231052


Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 7

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 7
Αριθμός προϊόντος: AD31224
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,33 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 2,89 €
Κατάλληλη για σύνδεση κεκλιμένων δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————