210 9231052


Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 8

Δοκοθήκη με Κλίση Γαλβανισμένη Νο 8
Αριθμός προϊόντος: AD31225
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,41 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 2,99 €
Κατάλληλη για σύνδεση κεκλιμένων δοκών σε τοίχο ή άλλο ξύλο. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————