210 9231052


Μεντεσές Αρσενικός Γαλβανισμένος εν θερμώ (Φ13/19mm)

Μεντεσές Αρσενικός Γαλβανισμένος εν θερμώ (Φ13/19mm)
Αριθμός προϊόντος: AD00021
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 3,55 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 4,40 €
Κατάλληλος για σύνδεση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

—————