210 9231052


Μεντεσές Ιρίδιο (400x45x90mm)

Μεντεσές Ιρίδιο (400x45x90mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30193
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 4,68 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 5,80 €
Κατάλληλος για σύνδεση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

—————