210 9231052


Μεντεσές Ιρίδιο (500x40x110mm)

Μεντεσές Ιρίδιο (500x40x110mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30194
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 7,42 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 9,20 €
Κατάλληλος για σύνδεση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

—————