210 9231052


Σύνδεσμος Ίσιος Γαλβανισμένος (200x25mm)

Σύνδεσμος Ίσιος Γαλβανισμένος (200x25mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30220
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 0,80 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 0,99 €
Κατάλληλος για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένος εν θερμώ.

—————