210 9231052


Σύνδεσμος Πασσάλων ενδιάμεσος Φ8-Φ10cm

Σύνδεσμος Πασσάλων ενδιάμεσος Φ8-Φ10cm
Αριθμός προϊόντος: AD10265
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,90 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 3,60 €
Κατάλληλη για στερέωση πασσάλων Φ8 έως Φ10cm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————