210 9231052


Σύνδεσμος Πασσάλων τελικός Φ8-Φ10cm

Σύνδεσμος Πασσάλων τελικός Φ8-Φ10cm
Αριθμός προϊόντος: AD00024
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,58 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 3,20 €
Κατάλληλη για στερέωση πασσάλων Φ8 έως Φ10cm. Γαλβανισμένη εν θερμώ.

—————