210 9231052


Σύνδεσμος Τ Γαλβανισμένος (70x50x16mm)

Σύνδεσμος Τ Γαλβανισμένος (70x50x16mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30221
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 0,41 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 0,51 €
Κατάλληλος για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένος εν θερμώ.

—————