210 9231052


Σύνδεσμος Τ Γαλβανισμένος (150x127x38mm)

Σύνδεσμος Τ Γαλβανισμένος (150x127x38mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30221
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,34 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 2,90 €
Κατάλληλος για σύνδεση ξύλων. Γαλβανισμένος εν θερμώ.

—————