210 9231052


Σύρτης Ιρίδιο (120x45x5mm)

Σύρτης Ιρίδιο (120x45x5mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30201
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 2,50 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 3,10 €
Κατάλληλος για ασφάλιση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

—————