210 9231052


Σύρτης Ιρίδιο (80x30x3mm)

Σύρτης Ιρίδιο (80x30x3mm)
Αριθμός προϊόντος: AD30200
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 1,21 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 1,50 €
Κατάλληλος για ασφάλιση ανοιγόμενου φύλλου. Ιρίδιο.

—————