210 9231052


Δοκός ΗΤΑ 5x5x420cm για ένωση καφασωτών εν σειρά

Δοκός ΗΤΑ 5x5x420cm για ένωση καφασωτών εν σειρά
Αριθμός προϊόντος: AD24383
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 21,77 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 27,00 €

Διατίθεται με εγκοπή 25 ή 16mm. Ανάλογα με το ποιο καφασωτό ή πάνελ θα δεχθεί στην εγκοπή. 

Συμβουλευθείτε μας κατά περίπτωση.

 

—————