210 9231052


Μεταλλικός σκελετός ομπρέλας παραλίας Φ180 εκ.

Μεταλλικός σκελετός ομπρέλας παραλίας Φ180 εκ.
Αριθμός προϊόντος: AD24919
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 63,71 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 79,00 €

Κατασκευή με γαλβανισμένο εν θερμώ σίδερο

Σχετικά συμπληρωματικά προϊόντα

Ξύλινος Πάσσολος εμποτισμένος Φ8 εκ. χ 300 εκ. = 15 ευρώ   ή  Φ8 εκ. χ 400 εκ. =  20 ευρώ

Μεταλλική βάση Φ8 εκ. για ομπρέλα παραλίας (για στερέωση σε τσιμέντινο δάπεδο) = 44 ευρώ

 

—————