210 9231052


Πύργος Pagoda Με Ύψος Τσουλήθρας 150εκ.

Πύργος Pagoda Με Ύψος Τσουλήθρας 150εκ.
Αριθμός προϊόντος: AD21051
Τιμή χωρίς Φ.Π.Α: 717,74 €
Τιμή με Φ.Π.Α: 890,00 €
Στην τιμή περιλαμβάνεται η τσουλήθρα.

 

Είναι κατασκευασμένος από Eμποτισμένη Φινλανδική ξυλεία άριστης ποιότητας με  μεγάλη αντοχή στις καιρικές 

συνθήκες.

Στην συσκευασία περιλαμβάνονται όλα τα μεταλλικά μέρη στήριξης και σύνδεσης της ξυλείας αλλά και οδηγίες 

συναρμολόγησης, πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών και πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση τους από

 τα παιδιά.

Τα προϊόντα ελέγχονται, δοκιμάζονται και εγκρίνονται κομμάτι κομμάτι, από την TÜV NORD CERT GmbH, η Αρχή 

στον τομέα του ελέγχου εξοπλισμού παιδικής χαράς.

Είναι πιστοποιημένος από την TUV σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 71-1, ΕΝ 71-2, ΕΝ 71-3, ΕΝ 71-8 και ΕΝ 71-9.
 
Συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών καθώς και καταλληλότητας για οικιακή χρήση.

 

Για περισσότερες τεχνικές λεπτομέρεις πιέστε εδώ

—————