210 9231052


Καφασωτά

2021-06-24 20:38

Καφασωτό, έχει καθιερωθεί να ονομάζουμε μια -ξύλινη κυρίως- επιφάνεια που χρησιμοποιείται για οριοθέτηση και διακριτική αίσθηση ιδιωτικότητας στους εξωτερικούς μας χώρους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καφασωτών είναι πολλά, συχνά συνοδευόμενα και από συγκεκριμένη αισθητική και πολιτιστική ταυτότητα, χαρακτηρίζοντας έντονα τον χώρο μας. Συχνά χρησιμοποιούνται και ως μέσον στήριξης των αναρριχητικών φυτών.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο της κατηγορίας εδώ:
www.greenroof-eshop.com/καφασωτά/

 

 

—————

Πίσω