210 9231052


Φράχτες

2020-09-21 20:40

Οι φράχτες αποτελούν απαραίτητο στοιχείο για να προστατεύσουμε τον χώρο μας. Μπορεί να αποτελούνται από πολύ ενισχυμένη δομική ξυλεία ή να είναι ελαφρύτερες κατασκευές για απλή και διακοσμητική οριοθέτηση. Στήνονται εύκολα σε κολώνες που τοποθετούμε στον χώρο, ως απαραίτητα στηρικτικά στοιχεία τους.

                Τυποποιημένοι φράχτες: Οι τυποποιημένοι φράχτες αποτελούνται από προκατασκευασμένες μονάδες που μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τη μία δίπλα στην άλλη. Το μόνο που χρειάζεται είναι οι κολώνες στήριξης, τοποθετημένες με μεταλλικά στηρικτικά μέρη σε σταθερό έδαφος (τσιμέντο, πέτρα) ή με πασσάλους και κολώνες υπογειοποιημένες σταθερά βαθιά στο χώμα.
                Ρολ Μπαρ – Πάσσαλοι: Τα ρολ μπαρ αποτελούν μια οικονομικότερη και διακριτικότερη μέθοδο διαχωρισμού του χώρου μας. Είναι κατασκευές μικρού ύψους και τοποθετούνται πολύ εύκολα.
Οι πάσσαλοι μπορούν να αποτελέσουν τα κύρια στηρικτικά στοιχεία για τους φράχτες μας ή να χρησιμεύσουν στη στήριξη των δένδρων και φυτών μας. Εχουν ποικίλες χρήσεις και με τη στρογγυλή διατομή τους τη δική τους 

Δείτε τον πλήρη κατάλογο της κατηγορίας εδώ:
www.greenroof-eshop.com/φράχτες/

—————

Πίσω